Vesztettünk. Ismét. Elvesztettünk egy olyan embert, aki a legigazibb módon volt pedagógus. Egész lényével nevelt: emberségre, örömre, a szép szeretetére. Meg tudta mutatni az alkotás gyönyörűségét, a zene végtelen erejét, a szeretet hatalmát.

Egyszerre volt erős és törékeny, határozott és vívódó, kitartó és csapongó. Hitét sohasem veszítette el. Harcolt - nem csak magáért, de szeretteiért, elveiért is. Adott önmagából, és töltekezett a felé irányuló szeretetből, hálából, törődésből.

Nyertünk is. Ismét. Hisz annyi szépséget hagyott ránk, soha ki nem fogyunk belőle.

 

Emlékezünk mosolyodra, hangodra, tekintetedre, a szeretetre, amelyet ránk sugároztál. Köszönjük, drága Kati! 

 

Tisztelt Szülők!

 

A Kormányrendelet értelmében április 19-én jelenléti oktatásban folytatódik a tanítás az alsó tagozaton, a felső tagozatosak részére az online oktatás időszaka május 10-ig meghosszabbodott.

 

Az iskola pedagógusai felveszik a munkát, várjuk a gyerekeket. Az intézmény területén továbbra is érvényben vannak a járványügyi intézkedések, a közös helyiségekben kötelező a maszk viselése. Az épület fertőtlenítése megtörtént.

Nehéz időszak áll mögöttünk, s nincs még vége, igyekszünk az Önök együttműködésével alkalmazkodni minden család helyzetéhez.

Bízunk abban, hogy hamarosan véget ér a vészhelyzet és újra a megszokott iskolai életünket folytathatjuk.

Szeretnénk megköszönni az eddigi együttműködésüket!

Budapest, 2021. április 15.

 

az Eötvös József Általános Iskola vezetősége

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás elsődlegesen online formában történik.

 

                                                                 ONLINE BEIRATKOZÁS

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-tőlnyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

                                                 https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjféligvan nyitva.

Az  online ügyintéző felületen történik gyermekük adatainak rögzítése és a beíratáshoz szükséges dokumentumok feltöltése, pl. lakcímkártya stb.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor azt csak úgy teheti meg, hogy e-mailben jelzi a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát az eotvos@eotvos232.hu címen. Az adatok módosítását az iskolatitkárság a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

                                             BEIRATKOZÁS SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL

A beiratkozás adatainak felvétele csak indokolt esetben személyesen is megtörténhet intézményünkben 2021. április 15-én csütörtökön és 16-án pénteken.

 

A személyes beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyv, útlevél vagy személyi igazolvány) továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) , illetve állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

3. A gyermek TAJ kártyáját.

 

4. Amennyiben a gyermekről készült Szakértői vélemény (sni, btmn), annak másolata.

5. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók).

Iskolánk honlapjáról is letölthető és helyben is átvehető nyomtatványok, amelyekre a beiratkozásnál szüksége lesz:

* Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

* Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról 

* Jelentkezési lap etika/hit- és erkölcstan oktatásra

* Nemzetiségi nyilatkozat

* Intézményi adatlap

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

 

 

                                                               EGYÉB INFORMÁCIÓK

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.

 A körzetes tanulók esetében a tanulói jogviszony a beiratkozás napján automatikusan létrejön, amennyiben a jelentkezését online vagy személyesen leadta. 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.

 A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától az óvoda OM azonosítja, illetve gyermeke oktatási azonosítójával kapcsolatban.

 

Budapest, 2021. 03. 30.                                        Mura Zsuzsanna mb. intézményvezető

 

 

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos dokumentumok innen tölthetőek le:

1. Intézményi adatlap

2. Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozat

3. Adatkezelési tájékoztató - Hit és erkölcstan

4. Életv. lakcím nyilatkozat

5. Tv. képviselő nyilatkozat

6. KAFEE projekt tájékoztató kiadvány 

7. Nemzetiségi nyilatkozat 

Az Eötvös József Általános Iskola körzete megtekinthető: ITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hálás szívvel köszönjük tanulóink nevében felajánlott támogatásaikat.

 

 

 

 

 

 

 

A felelős tanulói-, szülői-, iskolai dolgozói magatartás és az alapvető óvintézkedések betartása lassíthatja a járvány terjedését.

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

 

Alapfontosságú, hogy beteg, koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe.

 

 

A szülő köteles az iskolát telefonon, illetve az osztályfőnököt emailben értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolánkat bemutató kiadvány itt olvasható.

 

 

 

10  projektort szereltettünk be iskolánkba tavasszal, ötöt alsó, ötöt pedig felső tagozatos osztálytermeinkbe.
Az új eszközök beszerzését részben az Eötvös József Iskola Csepel Alapítványa támogatta.
Ezúton is köszönjük az 1%-okat, melyek ezt lehetővé tették!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNTÉS

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

báró Eötvös József 

Iskolánk névadójának örök érvényű soraival köszöntöm az Eötvös József Általános Iskola honlapján. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az elemi készségek - képességek kialakítására, fejlesztésére, a műveltség megalapozására; hogy tanulóink az elsajátított tudás és neveltségi szint birtokában folytathassák tanulmányaikat az általuk leginkább preferált középiskolában. Specialitásunk az emelt óraszámú ének-zene és idegen nyelv   (angol, nemzetiségi német) oktatás. Ugyanolyan fontosnak tartjuk megfelelnünk a XXI. század kihívásainak, mint hagyományainkat megismertetni, ápolni. Ezt a célt pedig remekül szolgálja iskolánk fent említett profilja.

Hajduk Katalin
igazgató 

Képes híreink

  • GRATULÁLUNK!

    Kerületi labdarúgó bajnokság: III. hely!